Terug naar Suryamedia.nl Informatie over Suryamedia Surya Online Links naar andere Surya diensten Contact gegevens Suryamedia

De organisatie: Stichting Surya

De stichting Surya is opgericht op 28 september 1995 te Amsterdam met als voornaamste doel de beleving van de Hindustaanse kunst en cultuur te bevorderen. Verder wil de stichting het emancipatie-en integratie proces bij de Hindustanen in Nederland bevorderen.

De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te realiseren door informatieve en voorlichtende radio programma's te produceren en uit te zenden via Salto Omroep Amsterdam. Informatie verstrekking over onder meer de Hindustaanse cultuur vindt ook plaats via de eigen home page van stichting Surya op het Internet. Op bescheiden wijze worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Bij de oprichting werden de medewerkers gedefinieerd als vrijwilligers die 'jong van geest' zijn. Het medewerkersteam bestaat voornamelijk uit enthousiaste Hindustaanse jongeren.

Meer achtergrond informatie over Surya kunt u op de Surya Radio site vinden.

Copyrights Suryamedia
Terug naar Suryamedia.nl